PHP 7.1 uitgegeven

Inmiddels is PHP versie 7.1 alweer uitgegeven. In deze nieuwe minor update zijn de verschillende return types van een functie uitgebreid. Zo is het mogelijk om nu mogelijk in PHP om een functie geen return type te laten teruggeven met void zoals ook in vele andere programmeertalen het geval is. Ook is de Eval(is Evil šŸ˜‰ ) optie in de functie’s mb_ereg_replace() en mb_eregi_replace() nu als verouderd aangemerkt. Als laatste wordt de mcrypt extensie voor PHP uitgefaseerd in plaats daarvan kun je de OpenSSL functies gebruiken.