Posts Tagged ‘github’

Microsoft neemt GitHub over

woensdag, juni 6th, 2018

Microsoft heeft GitHub gekocht voor 7,5 miljard dollar. GitHub is de grootste website met git repository(vaak afgekort als een: git ‘repo’). Github host zo wat alle broncode van open source projecten inclusief een extra mirror van de linux kernel en vele andere openbron code projecten.
Microsoft had al een paar jaar geleden zijn eigen CodePlex website met openbroncode projecten gesloten. En begon de openbron code projecten van Microsoft zelf ook op GitHub te zetten, waaronder de visual studio code editor. GitHub is eigenlijk alleen een web interface voor Git repo’s met een paar extra’s zoals een bug tracker(issues) en manier om een readme.md bestand mooi te tonen in markup. Github verdient zijn geld door de verkoop van git repo’s die afgeschermd zijn voor organisatie’s. Publieke git repo’s voor open bron code zijn gratis. Omdat Microsoft voor sommige een bedreiging lijkt te vormen zijn er ook al vele git repo’s emigreert naar veel kleinere concurrent (git webinterface) GitLab. Linus Tovalds die Git ontwikkeld heeft, heeft Git als een gedistribueerd versie beheer programma gemaakt. Hierdoor heeft iedere ontwikkelaar die git voor zijn project gebruikt altijd de volledige project geschiedenis, en kan offline wijzigen vastleggen. Daarnaast is het dan ook eenvoudig om opnieuw het volledige project met alle wijzigen op een andere computers of servers te overdragen. Mocht je nu ineens zomaar git willen gaan gebruiken om wat van rede dan ook, vergeet dan ook niet eerst om het git programma zelf te upgraden naar de laatste versie vanwege een mogelijk git submodule beveiligingsprobleem.